Smycka

1 stämpel per 250 KR
10 stämplar ger dig
200:- (max 5 stämplar/köp)